Disclaimer

Deze website, www.tpstorage.nl (de “Website”) wordt beheerd door of namens TPStorage BV kantoorhoudende te (1175 RM) Lijnden, aan de Melbournestraat 9 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88910423 en alle daaraan gelieerde ondernemingen (“TPStorage”, “wij”, “ons” of “onze”) . 

Alle inhoud en content op deze Website, waaronder maar niet beperkt tot teksten, geluidsbestanden, foto’s, video’s, brochures, pdf-files en andere informatiebronnen (de “Informatie”) zijn eigendom van TPStorage of zusterbedrijf TPSolar. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de (Informatie op de) Website te dupliceren, kopiëren of anderszins aan derden over te dragen en/of openbaar te maken zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming. 

De Informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg door ons samengesteld. Echter kunnen wij niet garanderen dat de Website vrij is van fouten of onvolledigheden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurige informatie of onvolledigheid van de Website en/of de Informatie.