Over ons

Door de samenwerking met zusterbedrijf TPSolar nemen we bijna 10 jaar ervaring in de duurzame energiesector mee.
Samen werken we aan een duurzame toekomst.

Connor Hendriks en Ulf Rietmann zagen de grote uitdagingen op het elektriciteitsnet aankomen, waardoor ze binnen TPSolar al druk bezig waren met het slimmer inzetten van de zonneparken én het ontwikkelen van een energieopslagsysteem (EOS). Begin 2023 zetten zij een stapje verder; met de oprichting van TPStorage focussen zich zij volledig op het EOS.

De energietransitie en batterijsystemen gaan altijd nauw samen met de thema’s duurzaamheid en veiligheid. TPStorage werkt daarom uitsluitend met hooggekwalificeerde partners tijdens het ontwikkelen, de bouw en het beheer van haar batterijsystemen.

Daarnaast werken wij tijdens de realisatie nauw samen met omwonenden, gemeenten, provincies, netbeheerders en veiligheidsregio’s zoals de brandweer. Een succesvolle energietransitie met een stabiel elektriciteitsnetwerk vraagt namelijk om draagvlak, samenwerking en kennisdeling.

Connor Hendrinks (links) en Ulf Rietmann (rechts)

Connor Hendriks

Connor Hendriks hield zich binnen TPSolar al bezig met het reserveren en realiseren van de netaansluitingen. Als mededirecteur van TPStorage richt hij zich ook op batterijsystemen. “Ik merkte in mijn gesprekken met de regionale netbeheerders dat ze te maken hebben met enorme uitdagingen om het elektriciteitsnet stabiel te houden en te versterken” legt Connor uit. “Onze zonneparken worden al steeds slimmer ingezet en straks zullen de netaansluitingen met energieopslag ook beter worden benut.”

Ulf Rietmann

Na 11 jaar ervaring met grootschalige zon-op-dak projecten, buurtbatterijen en grotere opslagsystemen, werkt Ulf Rietmann als mededirecteur en expert in batterijsystemen bij TPStorage. “In de komende jaren wordt energieopslag een cruciaal onderdeel van de duurzame energiesector” vult Ulf aan. “Het is binnen de energietransitie nog een vrij nieuwe ontwikkeling, maar ons bedrijf is goed voorbereid om de komende jaren op dit gebied te groeien.”

Samen werken Connor en Ulf -met de betrokken projectontwikkelaars- momenteel hard aan het realiseren van het eerste energieopslagproject(en) van TPStorage.