Samenwerkingen

TPStorage werkt alleen samen met bedrijven en organisaties di er net als wij naar streven om Nederland duurzamer en het elektriciteitsnet efficiƫnter te maken. Op een hoogwaardige, ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier.

Brancheorganisatie Nederlandse energieopslag

Energie Storage NL is de brancheorganisatie van de Nederlandse energieopslagsector waarbij TPStorage is aangesloten. Energy Storage NL is opgericht in 2014 en werkt samen met zijn leden om ervoor te zorgen dat er voor energieopslag duurzame buinesscases ontstaan die een bijdrage leveren aan en succesvolle transitie naar een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

Landschapsinrichting en advies

Het Nederlandsche landschap is uniek, veelzijdig en cultuurhistorisch waardevol. Reden genoeg om de landschappelijke waarden te behouden. Aanpassing van het landschap, zoals bij de komst van een energieopslagproject, vraagt dan ook om een zorgvuldig overwogen landschapsontwerp. LabelTIEN helpt ons hierbij. Zodoende wordt er rekening gehouden met de karakteristieken van de waardevolle en unieke landschappen die Nederland kent en waar mogelijk worden deze versterkt. 

Flora- en fauna-experts

Otte Groenadvies maakt voor ons flora en fauna Quickscans. Deze toetsen de geplande ontwikkeling aan de natuurwetgeving. Zo wordt door middel van veldbezoek en bureauonderzoek beoordeeld welke natuurwaarden verwacht worden in het plangebied en wordt gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. Vervolgens adviseert Otte Groenadvies ons hoe te waarborgen dat aanwezige flora en fauna zo min mogelijk hinder ervaren.

Juridisch advies

Blatter Legal ondersteunt TPStorage juridisch bij de ontwikkeling, financiering, bouw en het beheer van onze energieopslagsystemen. Zij helpen ons met name met het opstellen van juridische documenten (intentieverklaringen en opstalovereenkomsten) en bij de beantwoording van juridische vragen.