EOS Armhoede

In april 2023 kondigde Minister Jetten aan als onderdeel van zijn Klimaatpakket het installeren van een batterij bij zonneparken verplicht te gaan stellen. TPSolar integreert daarom bij al haar ontwerpen voor nieuwe zonneparken ook een energieopslagsysteem (hierna EOS). Bij de meeste van haar bestaande zonneparken worden de komende jaren ook batterijen geplaatst. De technische ontwikkeling en exploitatie daarvan wordt gedaan door zusterbedrijf TPStorage.

Er is steeds meer behoefte aan grootschalige opslag van elektriciteit in Nederland. Dat gebeurt met speciale batterijsystemen, in feite een hele grote uitvoering van een accu in een elektrische fiets of een elektrische auto. Deze slaan elektriciteit op wanneer deze niet nodig is en kunnen die dan leveren op momenten waarop er wel behoefte aan is. Zo helpen dit soort grote batterijen het evenwicht te herstellen tussen vraag en aanbod van (groene) energie. Ook wij gaan deze batterijsystemen inzetten, en hebben Liander gevraagd naar de mogelijkheden voor het inrichten van zo’n systeem op het terrein van Zonnepark Armhoede.

Liander heeft berekend dat het mogelijk is om grootschalige energieopslag te realiseren op het terrein van Zonnepark Armhoede en toestemming gegeven voor een batterijsysteem van maximaal 10 MVA. ​De beoogde locatie voor de batterijen is in de uiterste noordwesthoek van het voormalige milieuplein, op ruim voldoende afstand van de hoogspanningsleidingen en de omliggende woningen.

Dit batterijsysteem bestaat uit acht batterijcontainers en twee transformator / omvormercombinaties te staan. Bij de planlocatie wordt een put geslagen voor een bluswatervoorziening. De installatie wordt aangesloten op de bestaande kabel van het zonnepark. De onderstaande afbeelding toont een visualisatie van de opstelling van het batterijsysteem.

Een belangrijk onderdeel van de vergunningsprocedure is het thema veiligheid. Er is de afgelopen jaren veel verbeterd op dit gebied. De kans op een brand of explosie is met moderne systemen dan ook minimaal. Mocht er toch brand uitbreken, dan zijn de systemen erop gemaakt om de brand/explosie tot binnen de containers te beperken en zelfstandig te blussen. De kans dat een dergelijk voorval leidt tot schade in de onmiddellijke omgeving van de desbetreffende container is vrijwel nihil. Om alle risico’s uit te sluiten wordt rondom de installatie een strook van 4 meter vrijgehouden.

Het batterijsysteem werkt grotendeels met gelijkspanning (DC), waarbij géén elektromagnetische straling vrijkomt.  Bij de twee trafo/omvormerstations komt wel elektromagnetische straling vrij. Deze trafostations zijn vergelijkbaar met de trafostations die in het zonnepark zijn toegepast en hierbij is de straling op een afstand van meer dan 4 meter verwaarloosbaar. Ook het geluidsniveau van de batterij-installatie is vergelijkbaar met de geluidsproductie van een trafo/omvormerinstallatie op het zonnepark. De batterij-installatie staat straks op ongeveer dezelfde afstand van de woningen als de trafo/omvormerinstallaties van het zonnepark.

Neem dan contact met ons op via info@tpstorage.nl of 023 741 01 44