EOS Kriekampen

In april 2023 kondigde Minister Jetten aan als onderdeel van zijn Klimaatpakket het installeren van een batterij bij zonneparken verplicht te gaan stellen. TPSolar integreert daarom bij al haar ontwerpen voor nieuwe zonneparken ook een energieopslagsysteem (hierna EOS). Bij de meeste van haar bestaande zonneparken worden de komende jaren ook batterijen geplaatst. De technische ontwikkeling en exploitatie daarvan wordt gedaan door zusterbedrijf TPStorage.

De omgevingsvergunning voor Zonnepark Kriekampen in de gemeente Oirschot is onherroepelijk afgegeven en het zonnepark staat op de planning voor realisatie vanaf september 2024. Voor het EOS moet opnieuw een vergunningstraject in gang worden gezet. Deze is in maart 2024 aangevraagd. Op z’n vroegst zal het EOS in 2025 gerealiseerd kunnen worden.

Wat doet een energieopslagsysteem (EOS)?

De grootschalige opslag van (duurzame) energie wordt steeds belangrijker. Het elektriciteitsnet heeft namelijk een beperkte capaciteit, waardoor het steeds moeilijker wordt om op elke locatie en op ieder moment van de dag elektriciteit te gebruiken en/of te produceren. Energieopslagsystemen (ook wel EOS genoemd) worden ingezet om ruimte te creëren op het elektriciteitsnet. Met behulp van energieopslag kan netcongestie worden verminderd en deels worden voorkomen. Energiesystemen dragen dus bij aan de klimaatdoelstellingen, maar zij geven ook energiezekerheid en -stabiliteit, en helpen mee aan een verlaging van de energieprijzen.

Hoe ziet het EOS Kriekampen eruit?

Het plangebied is een uitbreiding van het al vergunde Zonnepark Kriekampen. De locatie valt binnen het ‘zoekgebied zonne-energie Kriekampen’. Het perceel is 15.830 m² groot, waarvan ca. 5.260 m² zal worden ingezet voor het EOS. Net als het zonnepark, zal het EOS worden afgeschermd met een haag. Klik hier voor het landschappelijk ontwerp van EOS Kriekampen.

Onderstaand een kaartje van de beoogde locatie van de batterij bij het zonnepark.

TPStorage & EOS Kriekampen

Waar TPSolar zich richt op de realisatie en exploitatie van zonneparken, richt TPStorage zich volledig op het verwezenlijken van grootschalige energieopslag middels batterijsystemen. TPStorage is niet alleen opgericht omdat de techniek, de kennis en de implementatie geheel anders is dan die van een zonnepark. Ook de businesscase voor een EOS is niet vergelijkbaar met die voor een zonnepark. Zo wordt er voor de financiering vooralsnog niet met een subsidie gewerkt. Het is een nieuwe markt die nog erg in ontwikkeling is.

Daarom wordt voor het EOS separaat een vergunning aangevraagd door TPStorage en niet door de ontwikkelaar van het zonnepark. Desalniettemin maakt het EOS onlosmakelijk deel uit van het zonnepark, wordt het opgenomen in het hekwerk en de landschappelijke inrichting van het zonnepark,  en zal het ook na verstrijken van de exploitatietermijn van 25 jaar tezamen met het zonnepark worden opgeruimd. Nog los van de aanstaande verplichting om zonneparken te voorzien van een energieopslagsysteem is colocatie op een zonnepark de meest voor de hand liggende optie voor een dergelijk systeem. Er kan immers gebruik gemaakt worden van één en dezelfde kabelaansluiting, evenals van andere gedeelde faciliteiten zoals beveiliging, onderhoud en landschappelijke inpassing.


Contact

Heeft u een vraag over EOS Kriekampen in Oirschot?

Neem dan contact met ons op via info@tpstorage.nl of 023 741 01 44